Aldo Bakker

Back

Tri Angle

Design: Aldo Bakker
Year: 2016 (original design from 1996)
Material: Pine wood
Size: 410 × 340 × 340 mm
Commission: Karakter Copenhagen
Photography: Erik & Petra Hesmerg

www.karakter-copenhagen.com